Et sangskriverbibliotek

Af Søren Lyhne

 

Her er en samling bøger, jeg på forskellig vis har haft glæde af i mine studier af sangskrivning. Listen er personlig, fordi det ikke kan være anderledes.

 

Pat Pattison: Writing Better Lyrics

Pat Pattisons bøger har haft skelsættende betydning for min skrivning. Hvis jeg skal anbefale én introduktion til sangskrivningsteori, må det blive hans grundbog, Writing Better Lyrics.

Efter min mening er Pattison sangskrivningshåndværkets dygtigste formidler. Hans metaforiske begrebsapparat er en pædagogisk bedrift, der formulerer og forståeliggør en mængde sangskrivningsteknikker. Han går dybere end de fleste og forfalder hverken til stive formler eller til fejring af guddommelig inspiration. Han ved at gode sange kræver arbejde, forarbejde og omskrivninger. Man skal give alt, hvad man har: hjerte og hjerne.

Man kan måske tale om to hovedsøjler i forfatterskabet: 1.) Måder hvorpå, man skaber overensstemmelse mellem tekst og musik. 2.) Med udgangspunkt i en skriveøvelse, han kalder objektskrivning: hvordan skaber man billeder på lytterens nethinde og finder frem til ting, man ikke vidste, man havde på hjerte.Pat Pattison: Essential Guide to Lyric Form and Structure

Dette er en specialiseret bog, der vil forbedre din forståelse af forholdet mellem tekst og musik og hvordan man får disse størrelser til at være i overensstemmelse med hinanden.

 

Pat Pattison: Songwriting: Essential Guide to Rhyming 2nd Edition

Endnu en specialeret bog, der fokuserer på hvordan man mestrer brugen af rim og andre lydlige ordforbindelser.

 

Pat Pattison: Songwriting without Boundaries

En øvelsesbog baseret på objektskrivning.

 

Mark Simos: Songwriting Strategies – a 360 approach

Pat Pattisons bøger har efter min mening to svage områder: de taler for lidt om sangskrivningens musikalske aspekter, og de taler for lidt om den kreative proces. Songwriting Strategies, det nyeste bidrag til sangskrivningslitteraturen, lapper netop disse huller og flere til. Mark Simos underviser ligesom Pattison på Berklee College of Music, og har derfor skrevet sin bog, så den i forhold til Pattisons tilgang er både kompatibel og komplementær. Det er den mest dybdegående og holistiske tekst om sangskrivning, jeg har læst. Kombinerer man den med Writing Better Lyrics, er man tæt på en komplet sangskrivningsteori.

Simos deler sangen op i fire konstituenter: melodi, harmoni, rytme og lyrik. Bogens grundpræmis er, at den komplette sangskriver må være i stand til bevæge sig frit mellem disse fire poler i ”sangskrivningskompasset”. Bogen præsenterer et repertoire af teknikker, der muliggør en sådan fleksibilitet – en fleksibilitet, der vil være et effektivt våben mod vanetænkning og fastfrosne sange. Hvis man ikke er teoriforskrækket, men derimod er parat til virkelig at fordybe sig, så kan jeg ikke anbefale denne bog nok.

 

Jack Perricone: Melody in Songwriting

Perricone er også underviser på Berklee College of Music og har overtaget Pattisons begrebspar: stabilitet/ustabilitet. Det bruger han til at fokusere på sangskrivningens melodiske/harmoniske aspekter, som Pattison ikke selv kommer ind på. Melody in Songwriting er en musikteoretisk tung bog, men fuld af guld, hvis man arbejder seriøst med den. Jeg bruger dens information i de fleste sange, jeg skriver nu.

 

Andrea Stolpe: Popular Lyric Writing

Som den sidste forfatter fra Berklee skal nævnes Pattisons tidligere elev, Andrea Stolpe, der på basis af objektskrivning har designet en sangskrivningsproces i ti skridt, der ganske vist kan forekomme lidt formularisk, men som kan være virkelig lærerig at prøve. Hun har også interessante betragtninger om mønsterdannelse af forskellige tekstlinjers indholdstype – tanker vs. detaljer.

 

Sheila Davis: The Craft of Lyric Writing

En af de ældste lærebøger om at skrive sangtekster. Det er efter min mening også en af de grundigste og bedste. Den er baseret på tekstskrivningsprincipperne fra den amerikanske sangs guldalder. Det gør den lidt gammeldags i nogle henseender, men der er masser af gode ting at hente. Jeg er især begejstret for afsnittene om retoriske figurer og gentagelse.

 

Sheila Davis: The Songwriter's Idea Book

Opfølgeren til Davis' første bog. Indledningen giver en fremragende opsummering af principperne bag den gode sangtekst. Derudover består bogen af et katalog af sangskrivnings-skabeloner, som kan være brugbare, når man skal beslutte, hvordan man vil udforme sin sang-idé.

 

Jimmy Webb: Tunesmith

Her har vi en af den virkelige verdens succesrige sangskrivere, der har dokumenteret sin proces. Vi følger ham i detaljer, mens han skriver en sang, både tekst og musik.

 

Annette Bjergfeldt: Kogebog for Sangskrivere

Den bedst kendte sangskrivningsbog på dansk. Bjergfeldt skriver i et sprudlende sprog, der vækker begejstringen for ord, toner og åbenhjertighed. Kogebogen er primært en inspirations-bog. Det vil sige, at den ikke tilbyder så mange konkrete værktøjer eller virkemidler. Til gengæld har den opmuntrende ting at sige om kreativitetens vanskelighed, hverdagens kedelige krav og andre af sangskrivningslivets genvordigheder.

 

Jay Heinrichs: Word Hero

Hvordan skriver man den gode linje? Man kan have bevidsthed om, at billedskabelse, lydmønstring og prosodi er vigtige værktøjer i tekstskrivningen. Men hvordan skriver man med bid? Hvordan skriver man den slags linjer, som folk citerer? Word Hero er en praktisk, jordbunden og underholdende guide til de sproglige værktøjer, der giver ordene vinger.

 

Paul Zollo: Songwriters on Songwriting

Stor tyk bog fyldt med interviews med berømte sangskrivere. Interessant, til tider inspirerende, og et vidnesbyrd om, hvor forskelligt folk går til sangskrivning.


Lynda Barry: What It Is

En kreativitets-bog, eller rettere sagt graphic novel, der fokuserer på ”give slip” i den kreative proces og på at udvikle din kreative visionsevne. Godt supplement til Pattisons idé om objektskrivning.


Karl Coryat og Nicholas Dobson: The Frustrated Songwriter's Handbook

En usædvanlig sangskrivningsbog, der tilbyder en specifik teknik, en ”tyvesangsleg”, man kan bruge, hvis man har tendens til at bruge for lang tid på sine sange. Legen er baseret på præmissen om, at man præsterer mere, end man troede muligt, hvis man udsættes for umulige krav. Teknikken er i en nøddeskal beskrevet her.

 

Rikky Rooksby: Arranging Songs

En god praktisk bog om arrangering, der er relevant for den almindelige sangskriver.

 

Mike Senior: Mixing Secrets for the Small Studio

Den bedste bog om studieteknik, jeg er stødt på.