Song Workshop

Every 14 days, the songwriters in ÅSV get together to critique eacxh other's work. (To be translated)

Hver fjortende dag samles sangskriverne for at give hinanden kritik. Disse værkstedsaftener er hjertet i Århus Sangskriver Værksted og dets særkende i forhold til Danmarks øvrige sangskriverklubber, som i stedet har fokus på koncerter.

På en værkstedsaften præsenterer sangskriveren en sang, som typisk ikke er færdig. De øvrige sangskrivere giver derpå kritik af tekst, musik og fremførsel. Sangskriveren kan så, på grundlag af kritikken, arbejde videre med sin sang. Det sker, at samme sang kommer på værksted flere gange, før den er færdig.

På denne måde får sangskriverne en mere kvalificeret kritik, end de får fra familie og venner. Men det øger også kvaliteten af sangskrivernes arbejde, at de tænker og taler kritisk om andres sangskrivning. Værkstedsaftenerne er til gensidig inspiration. Værkstedsaftenerne er åbne for alle. Sangskriverne respekterer hinandens forudsætninger. Den erfarne sangskriver får skrappere kritik end den uerfarne.

Desuden er værkstedsaftenerne et mødested, hvor man uformelt kan udvikle bekendtskaber med andre sangskrivere. Tid og sted står at læse i kalenderen.